“Find out what a person fears most"

"That is where he will develop next.”

IMG_7119 web

Deze quote van Carl Jung, geeft een mooi inzicht in de onzekerheden van de mens. Als mens zijn we genegen in onze comfortzone te blijven en wat we spannend vinden vooral uit de weg te gaan. Het is een zone waarin veel gevoelige mensen zich bevinden en waar hun talenten niet gezien worden door de omgeving. Mijn belangrijkste waarde in mijn leven is “Eerlijk en rechtvaardig”. Als alles mogelijk was, zou ik graag willen dat iedereen in deze wereld mee mag doen. Dat we in iedereen de kwaliteiten zien en dat iedereen zijn eigen pad mag lopen.

 

Wat ik vaak zie is dat als het op het functioneren van je medewerkers aankomt, we de focus leggen op competenties en werkzaamheden die niet naar tevredenheid verlopen. Met functie-omschrijvingen hebben we hokjes gemaakt waarin iedereen die de functie uitvoert moet passen. Maar we vergeten daarmee dat iedereen uniek. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Het mooie van een goed functionerend team is dat je elkaar daarin aan kunt vullen.

 

Vraag jij jezelf als HR-professional of leidinggevende weleens af hoe zinvol het is om iemand steeds te wijzen op zijn frustratie en vervolgens te verlangen daar dan toch weer beter in te worden. Ik herinner me mijn schooltijd nog wel, mijn talenten lagen niet bij de exacte vakken. Ik begreep er werkelijk niets van. Hoe afschuwelijk dat je jaren achter elkaar getergd wordt met die vakken en er steeds maar weer dikke onvoldoendes voor haalt. Waarom kunnen we niet veel vroeger al de focus leggen op je kwaliteiten, kinderen leren waar hun passie ligt.

“When you focus at the good, the good gets better”

De kern van mijn werk is bedrijven te helpen de kwaliteiten van de medewerkers optimaal te benutten. Om je kwaliteiten te kunnen laten zien, moet je tot focus kunnen komen. En dat kan alleen als de onderliggende lagen op orde zijn. Je fysieke gezondheid, je prikkels en emoties. Mijn focus ligt op de werknemers voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Zij hebben moeite met het verwerken van prikkels en omgaan met emoties en zich daardoor belemmerd voelen in hun functioneren. Zowel zakelijk als privé.

Burn-out

Deze groep mensen is gevoeliger voor een burn-out. Als je moeite hebt met het verwerken van prikkels, maak je meer en langduriger stresshormonen (cortisol) aan. Dit brein bevindt zich daardoor altijd in de fight-flight stand en zorgt dus voor een hoger gehalte aan cortisol. Een te hoog gehalte cortisol voor te lange tijd zorgt voor schade aan de hersencellen. In de oertijd was de continue alertheid van het brein heel functioneel. In de tegenwoordige tijd zorgt dit brein echter al voor stress bij teveel mails, files of bijvoorbeeld geluid.

Een te hoog gehalte cortisol, leidt op de langere termijn tot burn-outs:

  • 1 op de 7 mensen krijgt in zijn leven te maken met een burn-out
  • 1 op de 5 mensen hebben een hoge gevoeligheid voor prikkels
  • 3 op de 4 mensen met een burn-out hebben een hoge gevoeligheid voor prikkels

Ik geloof dat we de werkvloer zo moeten inrichten dat iedereen goed kan functioneren. En dat we ons mogen realiseren dat we daarin allemaal iets anders nodig hebben.

Herken jij deze situaties?

 

  • Je hebt veel langdurig zieken in je organisatie met een burn-out en begrijpt niet waarom mensen zoveel stress ervaren. De taken zijn duidelijk verdeeld en prima af te handelen binnen de gestelde termijn.
  • Je ziet je medewerkers steeds allerlei taken doen die buiten hun functie vallen, waardoor hun eigenlijke taken in het drang komen en ze onnodig hoge werkdruk ervaren.
  • In functioneringsgesprekken komen steeds dezelfde competenties en taken naar boven die onvoldoende zijn, maar het lukt niet daar verbetering in te krijgen.
  • Medewerkers klagen dat ze zich niet kunnen concentreren op de werkvloer.
  • Medewerkers hebben behoefte aan minder uren werken en meer vrije tijd. Dit past niet binnen jullie bedrijfsvoering en leidt tot enorme operationele uitdagingen.

 

Dit zijn allemaal situaties die mijn klanten benoemen als ze bij mij komen voor HR- ondersteuning of coaching. Niet bij alle situaties zal het voor jou duidelijk zijn dat een hoge gevoeligheid voor prikkels hier aan ten grondslag ligt. Toch zijn dit situaties die veel voorkomen bij medewerkers die een verhoogde gevoeligheid voor prikkels hebben.

IMG_7105 web

Herkenbaar?

Wil je hier graag verandering in zien?

Kijk naar de mogelijkheden !